WARSZAWA

1 dzień / 10 prelegentów
Najważniejsze wydarzenie EB w Polsce!

7 czerwca 2018 | Warszawa
Kino LUNA

Miejsce konferencji

To miejsce kulturotwórcze, inicjujące projekty artystyczne, integrujące środowiska artystyczne oraz promujące kulturę niekomercyjną. Pierwszy seans w Kinie Luna odbył się 22 lipca 1962 r. Od tego czasu w Lunie odbywały się liczne premiery, przeglądy i festiwale.

Miejsce Konferencji

Kino Luna


Adres

ul. Marszałkowska 28, Warszawa

Strona intenetowa

www.kinoluna.pl