The BlogShare

Jak zaangażować pracowników i stworzyć skuteczną strategię employee advocacy w branży regulowanej? Case study Philip Morris International.